Produktletandet är igång

02.04.2022
Komposterbara hundbajspåsar från BioBag. Går att kompostera i hemkomposten. Vill du veta mer så läs på:

https://biobagworld.com/environment/composting/